Select Page

Fundacja na rzecz Hospicjum Maryi Królowej Apostołów w Krakowie

O Fundacji

Geneza

Fundacja powołana została 18 września 2023 decyzją Stowarzyszenia Hospicjum Maryi Królowej Apostołów w Krakowie. Celem działania fundacji są zadania z zakresu dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej w tym w szczególności świadczenie wszelkiej pomocy na rzecz statutowej działalności Stowarzyszenia przez które została powołana. Stowarzyszenie prowadzi Domowe Hospicjum Królowej Apostołów w Krakowie, które obejmuje wszechstronną domową opieką osoby dorosłe z chorobą nowotworową, u których zakończone zostało leczenie przyczynowe, a koniecznym staje się zwalczanie objawów związanych z postępem choroby, osoby w trakcie chemio lub radioterapii, które wymagają wsparcia w prowadzeniu przeciwbólowym i zapobiegania innym objawom, wynikającym ze stanu w jakim się znajdują. Pomoc obejmuje, w zależności od potrzeb chorego, systematyczne wizyty domowe lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty, psychologa a także wolontariuszy. Podopiecznymi Hospicjum są również osoby chore przewlekle, zwłaszcza te, które w osamotnieniu borykają się z cierpieniem przez długie lata swojego życia. To głównie niemedyczna pomoc wolontariuszy (towarzyszenie, zakupy, pomoc w pielęgnacji) oraz pomoc socjalna. Prowadzona jest także nieodpłatna wypożyczalnia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego.

Dane rejestrowe

KRS 0001063161; NIP 6793279476; REGON 526664276

Dane teleadresowe

30-404 Kraków, ul. Cegielniana 6B/45 

Tel. +48 735 749 618

e-mail: kontakt@fundacja-hospicjum.org

 

Konta bankowe

Działalność statutowa: 50 1870 1045 2078 1079 2447 0001 (NESBPLPW)

Działalność gospodarcza: 93 1870 1045 2078 1079 2447 0003  (NESBPLPW)

Działania

W ramach działalności fundacji prowadzone są:

Gabinety Papilio gabinetypsychologiczne.info.pl

Kraftownia – kraftownia.org

Sklep Kraftowni – kraftowniasklep.pl

 

Polityka prywatności

Polityka prywatności znajduję się tutaj